Ben je steengoed, wil je meer afwisseling en sneller doorgroeien, werken op een A-locatie in een klein team en zelf je agenda bepalen?

Neem dan contact op met ENSPIGT: een niche advocatenkantoor dat zich toelegt op de ondernemingsrechtelijke transactie- en procespraktijk.
Bel Laurine van den Bos op 020-7231600.

Ervaren. Effectief.

Laurine van den Bos, Leo Spigt en Joost Edixhoven vormen de voorhoede van een nichekantoor waarbij cliënten direct schakelen met de partners. Wij richten ons op onder­nemings­recht, contracten­recht, corporate litigation, insolventie­recht en massa­schade­procedures. Wij begeleiden transacties, adviseren en procederen.

Daarnaast zet Marius Josephus Jitta als trusted senior advisor zijn ervaring in om zaken effectief en efficiënt tot een goed einde te brengen. Wanneer een zaak daarom vraagt werken wij met een netwerk van specialisten op andere rechts­gebieden en met freelancers.

U kunt bij ons onder meer terecht voor start-ups, joint ventures en (des-)investeringen, commerciële contracten, herstruc­tureringen en insolventie­vraag­stukken, continuïteit- en opvolgings­kwesties, governance vraagstukken en board room advies, conflicten, aansprakelijkheid, procedures en bemiddeling — kortom: alles wat er kan spelen in de life cycle van een onder­neming. Wij bieden gedegen en praktische oplossingen voor complexe vraagstukken.

Ervaren. Effectief. ENSPIGT.

 
Laurine van den Bos Leo Spigt Joost Edixhoven Marius Josephus Jittabg Lida Verdonck

Laurine van den Bos

Partner & advocaat

EXPERTISE

Gespecialiseerd in ondernemingsrecht en contractenrecht met nadruk op transacties. Begeleidt (corporate en financiële) herstructureringen, overnames, private equity transacties en adviseert bij het vormgeven van joint ventures en andere samenwerkingsvormen. Staat daarnaast ondernemingen bij in aandeel­houders­geschillen en adviseert over corporate governance en andere vennootschaps­rechtelijke kwesties. Vertegenwoordigt financiële instellingen, investeerders en corporates. Bijzondere focus op vastgoed en energie.

OPLEIDING EN CARRIÈRE

Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. In 1997 begonnen als proces­rechtadvocaat bij Loeff Claeys Verbeke, waarna zij eind 1999 overstapte naar de sectie M&A van Allen & Overy in Amsterdam. Na een overstap naar het bedrijfs­leven, startte zij in 2008 bij Spigt Litigators, waar zij in 2011 partner werd. Eén van de oprichters van ENSPIGT.

LinkedIn profiel M 06 5265 7930
laurine.vandenbos@enspigt.com

Leo Spigt

Partner & advocaat

EXPERTISE

Gespecialiseerd in ondernemings­recht en insolventie­recht. Opereert in grote proces­dossiers van het kantoor als senior counsel. Trouble­shooter bij uitstek. Curator, wordt regelmatig benoemd als onder­zoeker en bestuurder door de Ondernemings­kamer van Gerechtshof te Amsterdam en het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten.

OPLEIDING EN CARRIÈRE

Vanaf begin jaren zeventig actief in de rechts­hulp­verlening. Advocaat sinds 1975. Bestuurlijk betrokken op veel maatschappelijke terreinen. Oud-deken van de Nederlandse Orde van Advocaten. Eén van de oprichters van ENSPIGT.

M 06 5328 1633
leo.spigt@enspigt.com

Joost Edixhoven

Partner & advocaat

EXPERTISE

Gespecialiseerd in de onder­nemings­rechtelijke en commerciële proces­praktijk met een focus op massa­schade­procedures (class actions). Ruime expertise in het voor­komen en oplossen van onder meer aandeel­houders­geschillen, insolventie­geschillen en bestuurders­aansprakelijk­heden in nationaal en inter­nationaal verband. Procedeert daarnaast op het gebied van de bancaire zorg­plicht en is betrokken bij diverse collectieve acties.

OPLEIDING EN CARRIÈRE

Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Was van 2002 tot 2012 als advocaat corporate litigation werkzaam bij SpigtHoff Advocaten, later Spigt Litigators. Tot 2016 zelfstandig advocaat met een uitstap in de wetenschap op het gebied van environmental governance (TU Delft en UVA). Trad per 1 september 2016 toe als partner bij ENSPIGT.

LinkedIn profiel

M 06 307 14 283
joost.edixhoven@enspigt.com

Marius Josephus Jitta

Advocaat

EXPERTISE

Marius (1946) heeft een grote ervaring bij het op juridisch gebied strategisch begeleiden van onder­nemingen in over­name­situaties (zowel als overnemer als als over te nemen partij of als verkoper), bij financiële problemen en in corporate litigation en is een ervaren arbiter. Hij is voorzitter geweest van de Gecombi­neerde Commissie Vennoot­schaps­recht van de Nova en de KNB en was lid van de Commissie financiële verslaggeving van de AFM.

Marius publiceert regelmatig over onder­nemings­rechtelijke onder­werpen. Van 1973 tot midden 2016 was hij advocaat bij Stibbe in Amsterdam.

M 06 5160 3830
Marius.JosephusJitta@enspigt.com

Lida Verdonck

Office Manager

Sinds 1989 is Lida werkzaam als secretaresse in de advocatuur, sinds 2007 als secretaresse van Leo Spigt, vanaf de oprichting van ENSPIGT is zij werkzaam als office manager.

LinkedIn profiel

T 020 723 1600
Lida.Verdonck@enspigt.com

Werkzaamheden en Ervaringen

ADVISEUR van Amerikaanse commissarissen Qwest in het faillissement van KPN Qwest

Advisering Nederlands bouwconcern inzake een JOINT VENTURE geschil

Begeleiding VERKOOP meerderheidsbelang in Kyoto Cooling aan Cloudsite

CURATOR in grensoverschrijdend faillissement van Bell Group

Begeleiding multinational bij een financiële HERSTRUCTURERING

REORGANISATIE van wasstraatketen met 40 franchisenemers

Begeleiding VERKOOP door internationaal energiebedrijf van LPG-dochter

PROCEDURE voor Franse verkoper tegen Duitse koper over garantieclaims bij overname van een Nederlandse holding casinoketen

SALE & LEASE BACK van congres hotel aan Duits hotel fonds

Begeleiding VERKOOP door Propertize van Spaans vastgoedproject

OPSTELLEN standaard set asset en property management agreements voor Europese vastgoedbeheerder

Begeleiding VERKOOP van hotel portfolio aan nieuwe Nederlandse exploitant

Begeleiding TURN-KEY AANKOOP van nieuwe hotelformule

Oprichten JOINT VENTURE voor Nederlandse ontwikkelaar in Brazilië

Begeleiding Duits vastgoedfonds bij AANKOOP resp. BEHEER van Nederlands vastgoedportfolio

 

Kernwaarden

Toegankelijk en betrokken

Wij staan voor een duurzame relatie met onze cliënten; graag investeren wij tijd om uw onder­neming goed te leren kennen en uw sparring partner te zijn.

Moedig en gedreven

Ons doel is cliënten te ontzorgen; dit vergt naast een pragmatische, kritische en proactieve instelling, met name moed en gedrevenheid.

Met oog voor belang en kosten

Door slagvaardig en doelgericht optreden en het belang steeds in het oog te houden, voorkomen wij onaangename verrassingen.

 
  • T 020 723 1600
  • F 020 723 1699
  • J.J. VIOTTASTRAAT 33
  • 1071 JP AMSTERDAM